Γάμος στο κτήμα Πιέτρης Νίκος Κοσκολέτος και Γεωργία Λουβιτάκη