Γάμος με Live(performer Περικλής Μακρής) στο κτήμα Μερμίγκη Χάρης και Βίκη.