Γάμος και Βάφτηση στους Αραχαμίτες Αρκαδίας.Γιώργος Σπρέκος και Αντωνία Παπαδημητρίου